Onze werkwijze is als volgt: klusopname, vrijblijvende advies met daarop volgende offerte, bespreking offerte, bij akkoord ondertekening en versturen van factuur. Voor aanvang klus vragen wij een aanbetaling van 40% van totaal prijs.

  • Klusopname
  • Offerte
  • Offertebespreking
  • Ondertekening offerte Ja/Nee
  • Factuur
  • 40% aanbetaling deelfactuur klus voor aanvang werkzaamheden
  • Uitvoering klus
  • Tijdens klus houden wij een logboek bij waarin door ons uitgevoerde werk wordt bijgehouden en eventueel tussentijds gemaakte afspraken worden genoteerd (dit in het geval van extra werkzaamheden en/of bijzonderheden tijdens klus)
  • Oplevering klus, nalopen van werkzaamheden samen met klant
  • Restant betaling factuur